Mgr. Jana Křípalová - Logopedické poradenství

Poskytuji logopedickou poradenskou péči a konzultační činnost v oblasti celkového rozvoje řeči, jazyka a komunikace na pracovišti v Lípě. Pracuji převážně s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Věnuji se dětem od 24 měsíců i žákům základních a středních škol se specifickými poruchami učení a žáků ohroženým školním neúspěchem. Poskytuji služby i dospělým, kteří chtějí vylepšit formální stránku svého mluvního projevu.

Logotábor

Příměstský logotábor v Rodinném centru Tiliánek

Vážení a milí rodiče,

představujeme Vám přehled příměstských táborů v Lípě pro rok 2023. Letos se s dětmi zaměříme na vnímání více smyslů, pohybové hry, zábavný program a spostu legrace při společných aktivitách.Poyty poskytnou Vašim dětem mimo jiné i logopedickou péči, zajímavé zážitky, dobré jídlo a mnoho dalšího.

Pro letošní rok 2023 máme pro vás připraveny dva turnusy příměstských logotáborů. Těšíme se na děti ve věku 4 - 9 let. Program jednotlivých logotáborů bude přizpůsoben věkovému složení přihlášených dětí. Scházet se budeme v prostorách RC Tiliánek na adrese Lípa 122, a to od 8:00 do 16:00 hodin. Při příznivém počasí budeme často venku.

Příměstské Logotábory poskytnou Vašim dětem logopedickou péči, zábavný program, zajímavé zážitky a činnosti, spousta tvoření a mnoho dalšího. V dopoledních i odpoledních hodinách proběhnou hry a aktivity na podporu zrakového a sluchového vnímání, rozvoj krátkodobé verbální paměti, pozornosti a grafomotoriky, rozvoj řeči a jazykových schopností, vše pod vedením kvalifikovaného logopeda.

Při jakýchkoliv nejasnostech nás neváhejte kontaktovat – kripalova.logopedie@gmail.com, 605 027 626.

Rezervace na https://logopedicky-tabor-kripalova.reenio.cz/

Na základě přijaté rezervace Vám bude odeslaná přihláška. Přihláška bude platná v případě uhrazení zálohy 500,- Kč, celá částka pak musí být uhrazena do 30. června 2023 /31. července 2023 podle termínu tábora. Eventuální individuální přístup (splátky apod.) řešte prosím přes email - kripalova.logopedie@gmail.com.

Pokud budete mít zájem o oba termíny, tak je potřeba si udělat dvě rezervace. Na každý termín zvlášť. Pokud dítě navštěvuje logohrátky v roce 2023, lze na tábor uplatnit slevu 100 Kč na příměstský tábor.

PŘÍMĚSTKÝ LOGOTÁBOR (1)