Mgr. Jana Křípalová - Logopedické poradenství

Poskytuji logopedickou poradenskou péči a konzultační činnost v oblasti celkového rozvoje řeči, jazyka a komunikace na pracovišti v Lípě. Pracuji převážně s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Věnuji se dětem od 24 měsíců i žákům základních a středních škol se specifickými poruchami učení a žáků ohroženým školním neúspěchem. Poskytuji služby i dospělým, kteří chtějí vylepšit formální stránku svého mluvního projevu.

Ceník

Poskytuji péči klientům s narušenou komunikační schopností v rámci své odbornosti.

Snímek obrazovky 2023-01-24 181414

Aktuální ceník platný od 1.1.2023
Individuální poradenská činnost
25-30 min 300 kč
50-60 min 500 kč
Zpráva o péči 200 kč
Online terapie
25-30 min 300 kč
Skupinové logohrátky
V RC Tiliánek rozdělené do věkových kategorií 1 lekce 50-60 minut celková cena za 10 lekcí 1500 Kč/ 1 klient
V dětské skupině/ mateřské škole 1 lekce 50-60 minut cena za 1 lekci 1500 Kč/ skupina

Snímek obrazovky 2023-01-24 181704

V ceně jsou zahrnuty běžné materiály k terapii a používání a zapůjčování běžných pomůcek – knih, hraček, didaktických pomůcek. Součástí ceny je zaslání doporučených materiálů a pracovních listů na email dle individuálních potřeb klienta.

Upozornění

Domluvený čas, místo a cena jsou závazné. V případě, že se z dohodnutého termínu neodhlásíte, zaplatíte standartní hodinovou sazbu. Počítám s tím, že děti mohou být nemocné, a proto je zapotřebí odhlásit domluvenou schůzku. Pokud se odhlásíte i v den terapie, částku vám nebudu účtovat.

Nejsem klinický logoped ve smyslu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb. (Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.)