Mgr. Jana Křípalová - Logopedické poradenství

Poskytuji logopedickou poradenskou péči a konzultační činnost v oblasti celkového rozvoje řeči, jazyka a komunikace na pracovišti v Lípě. Pracuji převážně s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Věnuji se dětem od 24 měsíců i žákům základních a středních škol se specifickými poruchami učení a žáků ohroženým školním neúspěchem. Poskytuji služby i dospělým, kteří chtějí vylepšit formální stránku svého mluvního projevu.

E-shop

Doporučení na pomůcky a hry

Eshop Tilogos, který vychází z bohatých letitých zkušeností profesionálního týmu Rodinného centra Tiliánek, složeného ze speciálního a sociálního pedagoga, logopeda, psychologa a dalších pedagogických pracovníků.

Vybere si opravdu každý.

Kdyby někdo potřeboval poradit s výběrem, rádi Vám s tím pomůžeme. Ve spolupráci s E -shopem nabízíme prezentaci didaktických multismyslových pomůcek a her podporující celkový vývoj přímo ve vašem zařízením s praktickou ukázkou.

www.tilogos.cz