Mgr. Jana Křípalová - Logopedické poradenství

Poskytuji logopedickou poradenskou péči a konzultační činnost v oblasti celkového rozvoje řeči, jazyka a komunikace na pracovišti v Lípě. Pracuji převážně s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Věnuji se dětem od 24 měsíců i žákům základních a středních škol se specifickými poruchami učení a žáků ohroženým školním neúspěchem. Poskytuji služby i dospělým, kteří chtějí vylepšit formální stránku svého mluvního projevu.

Kontakt

1624215678851


Kontakt
Mgr. Jana Křípalová
tel.: 605 027 626
kripalova.logopedie@gmail.com
IČO: 17855969
Datová schránka: cdqe59i
Číslo účtu: 1515548002/2700


PRACOVNÍ DOBA
pondělí: 8:00 – 17:00 hod.
úterý : 8:00 – 17:00 hod.
středa: 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek: 8:00 – 17:00 hod.
pátek: 8:00 – 17:00 hod.

Snímek obrazovky 2023-01-24 174922

Poradna je vybavena celou řadou pomůcek a materiálů, které si pečlivě vybírám nebo vytvářím dle aktuálních potřeb klientů. Moje péče je charakteristická prací s klientem na zemi, které je nejpřirozenější prostředí pro dětský věk.