Mgr. Jana Křípalová - Logopedické poradenství

Poskytuji logopedickou poradenskou péči a konzultační činnost v oblasti celkového rozvoje řeči, jazyka a komunikace na pracovišti v Lípě. Pracuji převážně s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Věnuji se dětem od 24 měsíců i žákům základních a středních škol se specifickými poruchami učení a žáků ohroženým školním neúspěchem. Poskytuji služby i dospělým, kteří chtějí vylepšit formální stránku svého mluvního projevu.

Individuální logopedické poradenství

IMG_20220413_142037

Individuální logopedické poradenství poskytuji za účelem zlepšování mluvního i grafického projevu klienta. V pravidelných lekcích se věnuji celkovému rozvoji dítěte a to po stránce grafomotorické, zrakového a sluchového vnímání, časoprostorové orientaci a rozvoji řeči a jazykových schopností.

Snímek obrazovky 2023-01-24 174227

Při práci s klienty se zaměřuji na celkový rozvoj dítěte a využívám prvky senzorické integrace a efektivní komunikační strategie. Nejčastěji pracuji na koberci s pomůckami dle aktuálních potřeb dítěte. Logopedickou poradenskou péči navrhuji individuálně po podrobném posouzení.

Snímek obrazovky 2023-01-24 173431

Věnuji se také problematice školní zralosti a snažím se děti, co nejlépe připravit na vstup do základní školy.

Díky včasnému záchytu a cílené podpoře v raném věku předcházíme těžším logopedickým vadám v pozdějším věku. Logopedie u dětí by měla být respektující, hravá a SMYSLUplná. Taková logopedie není pouze o výslovnosti a sezení pár minutek u stolu se zrcadlem. A není ani o opravování, opakování seznamů slov a drilu písmenek v básničkách nebo písničkách.

Snímek obrazovky 2023-01-24 174529

Najít tu úroveň schopností a dovedností, kterou aktuálně zvládá a na nich stavět. Vědět, jaké další kroky následují. Naučit ho používat nové schopnosti a dovednosti v rychlosti jeho každodenního života.