Mgr. Jana Křípalová - Logopedické poradenství

Poskytuji logopedickou poradenskou péči a konzultační činnost v oblasti celkového rozvoje řeči, jazyka a komunikace na pracovišti v Lípě. Pracuji převážně s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Věnuji se dětem od 24 měsíců i žákům základních a středních škol se specifickými poruchami učení a žáků ohroženým školním neúspěchem. Poskytuji služby i dospělým, kteří chtějí vylepšit formální stránku svého mluvního projevu.

Externí spolupráce

Program pro školky a dětské skupiny

Chtěli byste individuální nebo skupinovou logopedii pro děti u vás ve školce/ škole? Stačí si rezervovat Vámi zvolený termín na rezervační systém. Budu se těšit na spolupráci. Můžeme se společně domluvit na jednorázový lekci, ale i pravidelném setkávání.

Za vývojem řeči a jazykových schopností dětí se skrývá mnohem víc, než jen počet slov, které umí vyslovit. Čím je menší dítě, tím máme větší prostor pro poradenství rodičů. Logoped vyvozuje jednotlivé dovednosti potřebné k nástupu a rozvoji funkční komunikace. Jeho práce je ale frekvenčně limitovaná a její výsledek je přímo úměrný navazující práci v domácím i školním prostředí.

Funkční komunikace je důležitá pro každého z nás, a proto nabízíme přednášky a skupinové logopedické poradenství již pro dětské skupiny, mateřské školy, základní školy, ale i pro rodinná centra. Přednáška nebo skupinová logopedie je vedena logopedkou.

Snímek obrazovky 2023-01-24 180715

Na logopedii pro dětské skupiny a mateřské školy společně procvičíme slovní zásobu, gramatiku, narativní schopnosti, grafomotoriku, oromotoriku a další podpoříme předpoklady pro správný vývoj řeči. Mimo jiné si ukážeme a vyzkoušíme různé pomůcky, při kterých zapojíme více smyslů a užijeme si mnoho zábavy!

V případě zájmu, může být program doplněn o individuální poradenství a konzultaci, prezentaci didaktických multismyslových pomůcek a her podporující celkový vývoj .  Témat je nespočet – od zvuků ke slovům, od slov k větám, školní připravenost z pohledu logopeda atd.

Vše závisí na Vašich prioritách, touze se něco dozvědět a na naší společné domluvě. V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Logohrátky (2)

Pokud máte zájem o náš program ve Vaší instituci, zašlete nám na e-mail kripalova.logopedie@gmail.com poptávku s informacemi o času, který bychom Vám měli věnovat a přibližnou představu o programu, který pro Vás individuálně připravíme.